Item account niet geregistreerd of heeft geen view.php bestand.

Privacy beleid

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Boer en voedsel | Webfactor-E kan persoonsgegevens van jouw verwerken, doordat je gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons hebt verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom wij jouw gegevens nodig hebben

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om deze via onze distributeurs aan jou te leveren of te bezorgen als daarvoor een reden is. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij over jouw naam, adres en woonplaatsgegevens  beschikken. Boer & Voedsel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de geplaaste bestelling.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om eventueel telefonisch contact met je op te kunnen nemen, en/of om je schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien je telefonisch niet bereikt kunt worden.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Boer & Voedsel bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Boer & Voedsel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan het teug betalen (refunden) van niet geleverder of deugelijke producten.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Boer & Voedsel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Boer & Voedsel gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Jekunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hallo@boerenvoedsel.nl.

Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen

Boer & Voedsel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Boer & Voedsel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Boer & Voedselverzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via hallo@boerenvoedsel.nl

Boer & Voedsel.nl is een website van Webfactor-E.

Wijzigingen in privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.

Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie.

Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij jou daarvan per e-mail op de hoogte.